Too good to be true?!

Too good to be true?! SVENSKA: För bra för att vara sant?! SUOMEKSI: Liian hyvä ollakseen totta?!

uusilumix
Photo Credit: Panasonic UK

Consumers have in recent years been spoiled by the huge amounts of cameras and accessories. That’s the reason why it’s so difficult sometimes to choose what we really need. But what do you say if you could find a super camera that has everything you need built in the same package; ND filter, Macro lens, wide angle, telephoto lens, image stabilization, video recording without time limits and much more? Then the Panasonic Lumix FZ2000 (FZ2500) can be a good option for you. Here is a number of images I have taken with Panasonic Lumix FZ2000, only a few things you can do with it:

SVENSKA: Konsumenterna har under de senaste åren blivit bortskämda av enorma mängder av kameror och tillbehör. Därför känns det svårt för oss att välja det som vi verkligen behöver. Men vad säger du om du skulle hitta en kamera som har allt det du behöver inbyggt i samma paket? ND-filter, makroobjektiv, vidvinkel, teleobjektiv, bildstabilisering, videofilmning utan tidsbegränsningar och mycket mycket mera. Då kan Panasonic Lumix FZ2000 (FZ2500) vara ett bra alternativ. Här ser du ett antal bilder på bara en liten del av vad denna kamera kan prestera:

SUOMEKSI: Kuluttajien käyttöön on viime vuosina tulvinut valtava määrä kameroita ja lisävarusteita hankittavaksi. Siksi saattaa joskus olla vaikeaa valita oikea laite juuri omiin tarpeisiimme. Mitä sanot, jos löytäisit superkameran, jolla on kaikki tarvittavat ominaisuudet samassa kuoressa; ND-filtteri, makro-objektiivi, laajakulma, teleobjektiivi, kuvanvakain, videointimahdollisuus ilman aikarajoja ym? Sitten Panasonic Lumix FZ2000 (FZ2500) saattaa olla hyvä vaihtoehto! Tässä on ottamiani kuvia tällä kameralla, vain pieni osa siitä mitä sillä voi tehdä:

Copyrighted © by Carl Irjala   https://dismason.org/
Lanscape and seascapes photography.
Copyrighted © by Carl Irjala   https://dismason.org/
Close up, pets and Macro photography.
Copyrighted © by Carl Irjala   https://dismason.org/
Urban life and street photography.
Copyrighted © by Carl Irjala   https://dismason.org/
HDR, awesome sunrises and sunsets.
Copyrighted © by Carl Irjala   https://dismason.org/
Trainspotting, one of my favorite hobbies.
Copyrighted © by Carl Irjala   https://dismason.org/
Excellent camera for birdwatching!
Copyrighted © by Carl Irjala   https://dismason.org/
Travel photography.
Copyrighted © by Carl Irjala   https://dismason.org/
Bird photography.
Copyrighted © by Carl Irjala   https://dismason.org/
Action and sports photography.

 

Backyard Birds

The best place to start photographing birds is on your own backyard. For this you do not need complicated equipments, only lots of time, calm movements and tasty food. If you spend quality time with the animals of your backyard they will feel them self more confidence with you and later on you can study their behavior very closely. Finally you will be rewarded with beautiful photos. Here you can see images from the city of Kotka, where I observed a woodpecker family for a longer time.

Watch my video: Seven Klips of Paradise.

WoodpeckerChick

SVENSKA: Det bästa stället att börja fotografera fåglar är på din egen bakgård. För detta ändamål behöver du ingen komplicerad utrustning. Det räcker med tid, lugna rörelser och mat som fåglar gillar. Efter ett tag kommer förtroendet för dig att öka och du ges chansen att studera fåglarnas beteende på närmare håll. Senare framöver kommer du att belönas med kanonfina fotografier. Mina foton är tagna här i Kotka där jag följde med en hackspetts familjeliv under en ett års period.

Se gärna min video: Seven Klips of Paradise.

pentu1

SUOMEKSI: Paras paikka aloittaa lintukuvaus on oma takapiha. Tätä varten sinulla ei tarvitse olla monimutkaisia laitteita. Riittävä määrä aikaa, rauhallisia liikkeitä ja maistuva ruoka, ovat avaintekijöitä päästääksesi lähemmäksi kuvauskohdetta. Vähän ajan kuluessa lintujen luottamus sinua kohtaan kasvaa ja sinulle annetaan mahdollisuus seurata lintujen käyttäytymistä lähempää. Myöhemmin ne palkitsevat sinut kauniilla valokuvilla. Tämän sivun kuvasarja on otettu täällä Kotkassa, jossa seurasin tikkaperheen elämää yhden vuoden aikana.

Katso myös videoni: Seven Klips of Paradise.

pentu2

pentu3

hackspett

PahkinaNakkeli