Fujifilm X-H1

I have a long time wanted to get a camera that is intended for professional use. In the market, there is a rich selection of excellent alternatives. So what to choose? I searched for information on the best landscape, studio and sports photography brands and after a long period of concideration I chose the camera that received the most criticism on YouTube: Fujifilm X-H1. Now when I have used the camera for a few weeks, I have come to the conclusion that the criticism is purely personal opinions, it has nothing to do with facts! Those who shout most do not know how to use Fujifilm X-H1. The pictures that you see here are shot with manual settings in low light: ISO speed 1600, 1/1000s, f3.6. I love this camera!

SVENSKA: Jag har länge velat skaffa en kamera som är avsedd för professionellt bruk. På marknaden finns det ett rikt urval av utmärkta alternativ. Så vad ska jag välja? Jag sökte efter information om de bästa varumärkena för landskap-, studio- och sportfotografering och efter en relativt lång period av övervägande valde jag den kamera som fått mest kritik på YouTube: Fujifilm X-H1. Nu när jag har använt kameran i några veckor har jag kommit fram till att kritiken är rent personliga åsikter, det har inget med fakta att göra! Dom som ropar mest vet inte hur man använder den kameran. Bilderna som du ser här är fotograferade manuellt, inställd för svagt ljus: ISO-hastighet 1600, 1/1000s, f/3.6. Jag är mycket nöjd med den här kameran!

SUOMEKSI: Olen pitkään halunnut saada kameran, joka on suunniteltu ammattikäyttöön. Markkinoilla on laaja valikoima erinomaisia ​​vaihtoehtoja, joten mitä minun pitäisi valita? Etsin parhaimpia maisema-, studio- ja urheiluvalokuvausmerkkejä ja suhteellisen pitkän harkinnan jälkeen valitsin kameran, joka sai eniten kritiikkiä YouTubesta: Fujifilm X-H1. Nyt kun olen käyttänyt kameraa muutaman viikon, olen päätellyt, että kritiikki sisältää puhtaasti henkilökohtaisia mielipiteitä, sillä ei ole mitään tekemistä tosiasioiden kanssa! Eniten ääntä pitävät eivät osaa käyttää tätä kameraa. Täällä näet pari kuvaa, jotka on otettu heikossa valossa: ISO-herkkyys 1600, 1/1000s, f/3.6. Olen erittäin tyytyväinen kameravalintaani!

DSCF1315

DSCF0773_

Make your decisions according to your own wishes, not according to what others think!

SVENSKA: Fatta dina beslut enligt dina egna önskemål, inte efter vad andra tycker! SUOMEKSI: Tee päätöksesi omien toiveidesi perusteella, ei sen mukaan, mitä muut ajattelevat!

IMG_2019
Fujifilm X-H1 + Fujinon XF16-55mm F/2.8 R LM WR.

DSCF1588

 

Five Artists Five Colors

During the weekend it was arranged an “Open House” event in my home town to five artists’ homes and studios. I decided to visit everyone with my Fujifilm X100F camera in my hands. The event took place here in the city of Kotka, Finland. Enjoy my journey through the colors below.

SVENSKA: Under helgen arrangerades det ett “Öppet Hus” -evenemang i min hemstad till fem konstnärers och hem och ateljéer. Jag bestämde mig för att besöka dom alla med Fujifilm X100F-kameran i min hand. Evenemanget ägde rum här i staden Kotka, Finland. Följ du också med på min resa genom fotografierna nedan.

SUOMEKSI: Viikonloppuna kotikaupungissani järjestettiin “Avoimet ovet” -tapahtuma viiden taiteilijan koteihin ja ateljeisiin. Päätin vierailla kaikissa kohteissa kamera kädessä. Olin kiinnostunut tutkimaan millainen värimaailma luodaan viiden taiteilijan voimin. Tervetuloa mukaan matkalle alla olevien kuvien kautta!

Kata_Ogard
Kata Ögård
Irina_Veressotskaia
Irina Veressotskaia
Vuokko_Salmenkivi_1
Vuokko Salmenkivi (to the left / till vänster / vasemmalla)

Vuokko_Salmenkivi_2

Mari_Sihvonen
Mari Sihvonen
Liisa_Makela
Liisa Mäkelä

My photos are shown in the order I did the art round. This was an interesting weekend and the artistic offerings in our city are incredibly varied. Good work!

SVENSKA: Bilderna visas i den ordningsföljd som jag gjorde konst-rundan. Det här var ett intressant veckoslut och det konstnärliga utbudet i vår stad är helt otroligt varierande. Bra jobbat!

SUOMEKSI: Kuvat näkyvät siinä järjestyksessä, jossa tein taidekierroksen. Tämä oli mielenkiintoinen viikonloppu ja taiteellinen tarjonta Kotkan alueella on uskomattoman monipuolinen. Hyvää työtä!

My New YouTube Career

My YouTube career started yesterday with the short film “you and me on youtube“. The channel deals with subjects on photography or photography related topics. My video library will also include “behind the scenes” and “inside stories”. In the near future you can also see my editing workflows, both for videos and photos. I shall also tell you my made mistakes and show how you can avoid to get into similar situations.

Subscribe to my channel and push the bell for notifications! See you!

You_and_Me_Youtube

PÅ SVENSKA: Min YouTube-karriär startade igår med kortfilmen “you and me on youtube“. Kanalen behandlar ämnen om fotografering eller fotografi relaterade ämnen. Mitt videobibliotek kommer också att innehålla “bakom kulisserna” historier. I den närmaste framtiden kan du även se hur jag editerar mina videor och fotografier. Jag skall också berätta åt dig om mina misstag och visa hur du kan undvika att komma in i liknande situationer.

Prenumerera på min kanal redan nu, så missar du inget! Vi ses på YouTube också!

SUOMEKSI: YouTube-urani alkoi eilen lyhytelokuvalla “sinä ja minä youtubessa“. Kanava käsittelee valokuvausta ja valokuvaukseen liittyviä aiheita. Videokirjastoni tulee myös sisältämään “kulissien takana” tarinoita. Lähitulevaisuudessa näet myös, miten editoin videoita ja valokuvia. Kerron teille myös virheistäni ja näytän, miten voit välttyä samankaltaisilta tilanteilta.

Tilaa kanavani tänään! Nähdään myös YouTubessa!

Greener Photos 2019

KingSong_16
King Song 16c, electric unicycle (Fujifilm X100F).

Concerns about climate change have encouraged people around the globe to make changes on a personal level to reduce the burden on the environment. What can a professional or hobby photographer do? Are there simple methods available for us? Here are some examples of what kind of change I intend to do or have done to make my photography much more greener:

 1. Instead of using my car, I will travel by bicycle, bus, train, electric unicycle or simply just walk.
 2. I shall limit my traveling to my hometown and municipalities nearby.
 3. Photography from an airplane have been replaced with drone photography.
 4. I charge all my batteries with the energy from solar cells or other green sources.
 5. I will print my images only in standard format to avoid waste in form of paper strips.
 6. I have reduced my use of cloud services and save my photos on an external hard drive and SD cards.
 7. I am happy with the equipment I have and do no longer buy the newest and latest on the gear market.
 8. If I buy something new I try to find a new use for the leftover material. My GoPro camera package is now used as a pen stand.
 9. Many camera brands force customers to buy new equipment when they develop something new. I chose Fujifilm because they have updated the software on my camera (so far, three times), instead of releasing a new model. Such a responsible business plan also saves a lot of my money!
 10. I take very good care of all my gears. This increases the resale value, if I decide to purchase something new.
Electric_Unicycle_Selfie
Riding an electric unicycle is faster and safer than many believe.

Do you have a good idea of ​​how we can get greener footsteps as a photographer? If so, put it into action!

Reitsaari_Mavic2pro
Winterwonderland nearby us (DJI Mavic 2 Pro).
Greener_Foot_Step
Put your green ideas into action (GoPro 8 Hero pen stand)!

 

SVENSKA: Oron om klimatförändringar har uppmuntrat människor runt om i världen att göra förändringar i sitt sätt att leva och för att minska belastningen på miljön. Vad kan en professionell eller hobbyfotograf göra för att spara på miljön? Kan vi finna det enkla metoder för att få resultat? Här är några exempel på vilken typ av förändring jag tänker göra eller har gjort för att göra mitt verksamhet grönare:

 1. I stället för att använda min bil, skall jag cykla, åka med buss, tåg, eller en elektrisk enhjuling, eller helt enkelt bara promenera.
 2. Jag tänker begränsa min resor för den största delen till min hemstad med omliggande kommuner.
 3. Jag har upphört med att fotografera från flygplan och använder mig av en drönare i stället.
 4. Jag laddar alla mina batterier med energi från solceller eller från andra gröna källor.
 5. Jag kommer bara att skriva ut mina bilder i standardformat för att undvika avfall i form av pappersremsor.
 6. Jag har radikalt minskat min användning av molntjänster och sparar mina foton på en extern hårddisk och SD-kort.
 7. Jag är nöjd med den utrustning jag har och köper inte längre det senaste och bästa som finns att tillgå.
 8. Om jag köper något nytt försöker jag hitta en ny användning för det överblivna materialet. Min GoPro förpackning t.ex används nu som ett pennstativ.
 9. Många kameramärken tvingar kunderna att köpa ny utrustning när de utvecklar något nytt. Jag valde Fujifilm eftersom de har uppdaterat programvaran på kameran (hittills tre gånger) istället för att släppa ut en ny modell. Tillverkarens ansvarsfulla inställning till kundens resurser sparar också miljön!
 10. Jag tar väldigt bra hand om min utrustning. Detta förbättrar återförsäljningsvärdet, ifall jag bestämmer mig för att köpa något nytt.

Har du en bra idé på hur vi kan minska påverkan på miljön som fotograf? Om så är fallet, förverkliga det!

SUOMEKSI: Ilmastonmuutokseen liittyvät huolenaiheet ovat kannustaneet ihmisiä ympäri maailmaa muuttamaan elämäntapaansa ja vähentämään ympäristökuormitusta. Mitä ammattilainen tai harrastajavalokuvaaja voi tehdä ympäristön säästämiseksi? Voimmeko löytää yksinkertaisia menetelmiä tulosten aikaansaamiseksi? Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, millaisia ​​muutoksia aion tehdä tai olen jo tehnyt vähentääkseni ympäristön kuormitusta:

 1. Auton käyttämisen sijasta ajan pyörällä, matkustan bussilla, junalla tai sähköisellä pyörällä tai vain kävelen.
 2. Aion rajoittaa matkustamista ja tutustua enemmän kotikaupunkiini ja lähikuntiin.
 3. Olen lopettanut valokuvaamisen lentokoneesta ja käytän nyt dronea ilmakuvauksiin.
 4. Lataan kaikki akut aurinkokennoilla tai muista vihreistä lähteistä.
 5. Tulostan kuvat ainoastaan vakiokoossa, jotta vältän jätteet paperisilppujen muodossa.
 6. Olen vähentänyt pilvipalvelujen käyttöä ja tallentanut valokuvat ulkoiselle kiintolevylle ja SD-kortille.
 7. Olen tyytyväinen tuotteisiin, joita minulla on, enkä enää kerää uusinta uutta saatavilla olevaa.
 8. Jos ostan jotain uutta, yritän löytää muuta käyttötarkoitusta jäljelle jääneelle materiaalille. Esimerkiksi GoPro-pakkauksen muovikoteloa käytetään nyt kynäkotelona.
 9. Monet kameravalmistajat pakottavat asiakkaat ostamaan uusia laitteita, kun he kehittävät jotain uutta. Valitsin Fujifilmin, koska he ovat päivittäneet kameran ohjelmiston (kolme kertaa) uuden mallin julkaisemisen sijaan. Myös valmistajan vastuullinen asenne asiakkaan resursseihin säästää ympäristöä!
 10. Pidän kaikki laitteet erittäin hyvässä kunnossa. Tämä parantaa jälleenmyyntiarvoa, mikäli päätän ostaa jotain uutta.

Onko sinulla ideoita siitä, miten voi rasittaa ympäristöä vähemmän valokuvaajana? Jos näin on, tee se!

The Best of the Year 2017

The Best Camera for Travelers 2017

Fujifilm X100F is equipped with a 24 MP X-Trans CMOS III sensor, which is also used in Fuji’s more expensive models. A noticeable improvement compared to the previous X100 models is a larger battery, additional control buttons and a joystick. The X100F is very easy to work with and also fits really well for the professional photographer.

SVENSKA: Den bästa kameran att ha med på resan: Fujifilm X100F är utrustad med en 24 MP X-Trans CMOS III-sensorn som används också i Fujis dyrare modeller. En märkbara förbättring gämfört med de tidigare X100 modellerna är ett större batteri, extra kontrollknappar och en joystick. X100F är mycket enkel att arbeta med och passar också riktigt bra för den professionella fotografen.

SUOMEKSI: Paras kamera matkalle: Fujifilm X100F on varustettu 24 MP X-Trans CMOS III -anturilla, jota käytetään myös Fujin kalliimmissa malleissa. Merkittävä parannus edellisiin X100-malleihin verrattuna on suurempi akku, lisäohjauspainikkeet ja joystick. X100F:n kanssa on erittäin helppo työskennellä ja se sopii hyvin myös ammattitason valokuvaajalle.

TalviKausi

 

AijanNiemi_2017

 

The Best Digital Camera 2017

Hasselblad X1D is one of the few mirror-free medium format cameras on the market and Hasselblad has with this camera taken the step to reach a larger customer base. Like most mirror-free cameras, the X1D is lighter, more compact and portable than the traditional medium format models with an mirror mechanism. An stylish design and image files with a Wow Factor make it to the best digital camera of the year 2017.

Hasselblad_67mm
Hasselblad X1D-50C, the black 4116 model.

SVENSKA: Hasselblad X1D är en av de få spegelfria medieformatkamerorna på marknaden, och med den här kameran har Hasselblad tagit steget för att nå en större kundkrets. I likhet med de flesta spegelfria kameror är X1D lättare, kompaktare och mer portabelt än de traditionella modellerna med spegel. En tilltalande design och bildfiler med Wow faktor gör den till den bästa digital-kameran för året 2017.

SUOMEKSI: Hasselblad X1D kameralla on Hasselblad ensimmäistä kertaa ottanut askeleen saavuttaakseen suuremman asiakaskunnan. Kuten useimmat peilittömät kamerat, X1D on paljon kevyempi, kompakti ja kannettava kuin perinteiset peilikameramallit. Tyylikäs muotoilu ja melko täydelliset kuvatiedostot antaa X1D:lle parhaan digikameran tittelin vuodelle 2017.

 

The best photo editing software of 2017

Luminar 2018. It’s one of the most innovative photo editing software built by photographers for photographers. Luminar brings everything you need to make perfect photos in less time and it works on Mac and PC. So, if you want to spend more time on the field photographing and less time in front of your computer, Luminar 2018 is the right software for you!

Luminar2018

SVENSKA: Den bästa bildredigeringsprogramvaran 2017 är Luminar 2018. Det är en av de mest innovativa fotoredigeringsprogrammen som finns på marknaden. Luminar ger dig allt du behöver för att snabbt göra perfekta bilder. Kan laddas ner både för Mac och PC. Så, om du vill spendera mer tid på fotografering och mindre tid framför datorn, är Luminar 2018 rätt programvara för dig!

SUOMEKSI: Paras vuoden 2017 valokuvien muokkausohjelma on Luminar 2018. Se on valokuvaajien kehittämä ohjelma ja tehty valokuvaajille. Luminarin innovatiiviset ratkaisut tuovat kaiken tarvittavan täydellisten valokuvien tekemiseen ja on yhteensopiva Mac- ja PC:n kanssa. Mikäli haluat viettää enemmän aikaa kentällä ja vähemmän aikaa tietokoneen ääressä on Luminar 2018 oikea kuvankäsittely-ohjelmisto sinullekin!

kuovinkallio

 

Best Mirrorless Camera of 2016: Fujifilm X-T2

My choice of this year’s best is not based on the product’s technical characteristics. I have selected a camera that has been easy to use, practical to shoot with and by far the nicest. One of my main criteria was; all pics as ready as possible in the camera. Converting from RAW to finished JPEG image must not take more post processing time of me than a maximum of one minute per photo. This year’s best mirrorless camera is therefore: Fujifilm X-T2!

SVENSKA: Mitt val av årets bästa grundar sig inte på produktens tekniska egenskaper. Jag har valt en kamera som har varit lätt att använda, praktiska att fotografera med och den absolut trevligaste. Ett av mina viktigaste kriterier har varit att fotografiet skall kunna göras färdigt i kameran. Konvertering från RAW till färdig jpeg-bild fick inte heller ta mera tid i anspråk än högst en minut per foto. Årets bästa spegellösa kamera för året blir då: Fujifilm X-T2!

SUOMEKSI: Valintaani tämän vuoden parhaaksi peilittömäksi kameraksi ei ole tehty teknisin perustein. Olen valinnut kameran, joka on ollut helppo käyttää, kätevä pitää mukana, ja kaikista mukavin matkakumppani. Yksi tärkeä kriteeri oli myös, että kaikki kuvat pitää saada mahdollisimman valmiiksi kamerassa otoshetkellä. Muuntaminen raakakuvasta valmiiseen jpeg-kuvaan ei saanut ottaa enemmän jälkikäsittelyaikaa minulta kuin enintään yksi minuutti per kuva. Tämän vuoden paras peilitön kamera on siis: Fujifilm X-T2!

FujifilmX_1ja2
This photo is taken with Ricoh Pentax 645Z, medium format camera.

Fujifilm X-T2 is larger in size than Fujifilm X-T1 but it is much smaller in size compared to my Nikon D750, which makes the Fujifilm camera easier to handle with.

SVENSKA: Fujifilm X-T2 är större till formatet än sin föregångare X-T1 men den är kännbart mindre till formatet jämfört med min Nikon D750, vilket gör Fujifilm betydligt lättare att hantera.

SUOMEKSI: Fujifilm X-T2 on kooltaan suurempi kuin edeltäjänsä Fujifilm X-T1, mutta paljon Nikon D750:ä kevyempi. Peilitön kamera on siis tuntuvasti helpompi pitää mukanaan ja käsitellä verrattuna “kunnon” järjestelmäkameraan.

XT2FilmFuji2

The colors in Fujifilm photos are amazing and it’s easy to understand why so many photographers have become fanatical Fujifilm enthusiasts.

SVENSKA: Färgerna i fotografierna är helt fantastiska och jag förstår nu varför så många blir fanatiska Fujifilm-entusiaster.

SUOMEKSI: Värit Fujifilmin kuvissa ovat ainutlaatuisia ja nyt ymmärrän, miksi niin monista valokuvaajista on tullut fanaattisia Fujifilm-harrastajia.

XT2Fuji2

A large number of stored data in the RAW file makes the Fujifilm X-T2 to a good tool for night photography.

SVENSKA: En stor mängd data i bildfilerna gör Fujifilm X-T2 till ett bra verktyg för nattfotografering.

SUOMEKKSI: Suuri määrä dataa kuvatiedostossa tekee Fujifilm X-T2:sta hyvän työkalun yökuvauksissa.

DrillingForFish

VeneSatama

TitiTuu

The shutter of the camera works quietly and do not scare away the smallest ones in my circle of friends.

SVENSKA: Slutaren på kameran arbetar tyst och skrämmer inte bort de minsta i min vänkrets.

SUOMEKSI: Kameran suljin työskentelee hiljaa eikä pelota pois pienimpiä ystäväpiiristäni.

SuomiLiigaTitaanit
Focal length/Brännvidd/Polttoväli: 55mm  Shutter speed/Slutartid/Valotusaika:1/450s;  f/5,6;  ISO: 3200;  Lens/Objektiv/Linssi: XF55-200mm R LM OIS

titaanit_rink

In this picture you can see my favorit positions to shoot hockey. I always decide in advance, what kind of photos I want from the game. It pays out to set the ISO high, to a shutter speed of 1/400s – 1/500s. Do test shots before the game and check out the best settings for the camera (some arenas can be very dark). Manual focusing works best for me with an aperture of f/5.6 or f/11. It requires two batteries for a hockey night!

SVENSKA: På denna bild ses mina favoritpositioner för ishockey och jag bestämmer mig alltid i förväg, vilken typ av foton jag vill ha från matchen. Det lönar sig att ställa in ISO:n för en slutartid på 1/400 – 1/500 s. Testa alltså ljusstyrkan i spelhallen innan spelet börjar för att kolla in de bästa inställningarna för kameran. Bäst jobbar jag själv med manuell fokusering på objektivet och en bländaren på f/5,6 eller f/11. Det behövs minst två batterier för en hockeykväll!

SUOMEKSI: Kuvassa on merkitty parhaat paikat jääkiekkoa kuvatessa. Päätän etukäteen, millaisia kuvia haluan pelistä. Asetan myös ISO-luku korkealle, jotta suljinaika olisi 1/400s – 1/500s. Tarkista siis kameran parhaat asetukset hyvissä ajoin, ennen peliä (joillakin areenoilla voi olla hyvin heikko valaistus). Käsintarkennus toimii parhaiten minulle, jonka aukko on f/5,6 tai f/11. Peli-ilta kuluttaa helposti kaksi akkua loppuun!

IceSkaters
Four girls are skating on the sea ice.

Fujifilm X-T2 is worth its price and I really like to work with it. It always pays to go out and shoot  . .  Do it you too!

SVENSKA: Fujifilm X-T2 är en prisvärd kamera, riktigt kul att jobba med. Så det lönar sig att gå ut och plåta  . .  du också!

SUOMEKSI: Fujifilm X-T2 on hintansa arvoinen ja pidän siitä todella. Joten kannattaa mennä ulos ottamaan valokuvia  . .  Sinun myös!

Shooting Hockey 39

Hockey is not the easiest place to test a camera’s performance but it is a great way to quickly get to know your equipment. Instead of shooting wildly around you, I recommend you to choose a theme for each period. During last week’s game, I decided to take a closer look at the goalkeeper. Fujifilm X-T1 was used for still images and the Fujifilm X-T2 for video shooting (video coming out in the end of March 2017).

hunters_a
The hockey game began in full chaos. Svenska: Matchen började i full kaos. Suomeksi: Ottelu alkoi täydessä kaaoksessa.

SVENSKA: Ishockey är inte det lättaste stället att testa en kameras prestanda på men det är ett bra sätt att snabbt lära känna din utrustning. I stället för att skjuta vilt omkring dig, rekommenderar jag dig att välja ett tema för varje period. Under förra veckans match valde jag att ta en närmare titt på målvakten. Fujifilm X-T1 användes för stillbilder och Fujifilm X-T2 för videofilmning (videon publiceras under mars månad 2017). Rajala Pro Shop.

SUOMEKSI: Jääkiekko ei ole helpoin paikka testata kameran suorituskykyä, mutta se on erinomainen paikka oppia tuntemaan kamerasi. Sen sijaan, että kuvaat kaikkea mitä kerkeät, kannattaa keskittyä johonkin teemaan pelierän aikana. Viime viikon ottelussa päätin tarkkailla maalivahdin työskentelyä. Fujifilm X-T1 käytettiin stillkuvia varten ja Fujifilm X-T2 videota varten (video julkaistaan maaliskuun loppupuolella 2017). Rajala Pro Shop.

hunters_b
The goalkeeper had to work hard for his payment. Svenska: Målvakten fick verkligen slita för sin lön. Suomeksi: Maalivahti joutui koville.
hunters_c
Mr. 39 offered beautiful saves during the game. Svenska: 39:an bjöd på imponerande räddningar. Suomeksi: Maalivahdin työskentely oli kaunista katseltavaa.
hunters_d
Sometimes it can be a bit difficult with self-control. Svenska: Känslorna hettade till runt målet. Suomeksi: Joskus saattaa olla vaikea harjoittaa itsehillintää.

hunters_e

hunters_f

hunters_g
There are different ways to cool down . . . Svenska: Det finns olika sätt att kyla ner sig på . . . Suomeksi: On olemassa erilaisia tapoja viilennykseen . . .
hunters_h
. . . even if a goal must feel like a cold shower. Svenska: . . . även om målen måste kännas som en kalldusch. Suomeksi: . . . vaikka maali varmaan tuntui kuin kylmältä suihkulta.
Hunters6
The result/matchresultatet/lopputulos Titaanit-Hunters: 7-6.

In the next blog post, I will show you the best positions to shoot from. You will also get tips about the best camera settings for Fujifilm X-T1 and X-T2. I will also give advice about what Fujinon lenses you should use for ice hockey.

SVENSKA: I nästa blogg-inlägg skall jag visa de bästa positionerna att skjuta ifrån. Du kommer också att få tips om de bästa inställningarna för Fujifilm X-T1 och X-T2, samt råd om vilka Fujinon-objektiv det lönar sig att använda sig av för ishockeymatcher.

SUOMEKSI: Seuraavassa blogijutussa näytän sinulle jääkiekon parhaat kuvauspaikat. Saat myös vinkkejä parhaista kamera-asetuksista sekä tietoa mitkä Fujinon-lasit kannattaa ottaa jääkiekkomatkoille mukaan.