Best equipment for bird photography

A good camera equipment is very useful for bird photography, that’s true. But what you need most of all, you already have: Lots of time, patience to wait and food that birds like. This is definitely the best start for bird photography. When you finally have got the confidence of the birds, it’s time to consider investments in a more expensive equipment. These photos are shot with the Nikon D750 + AF-S Nikkor 28-300 mm f/3.5-5.6G ED VR zoom lens.

BirdPhoto1
Complicated equipment can sometimes make your shooting difficult. SVENSKA: En komplicerad utrustning kan också försvåra fotograferandet. SUOMEKSI: Monimutkaiset laitteet saattaa joskus tehdä kuvaamisen hankalaksi.
BirdPhoto2
Use tasty food for your birds! This Blackbird likes heated raisins. SVENSKA: Locka fågeln till dig med mat den gillar! Den här koltrasten gillar varma russin. SUOMEKSI: Houkuttele linnut luoksesi ruualla, josta ne pitävät! Tämä mustarastas tykkää lämmitetyistä rusinoista.

SVENSKA: En bra kamera utrustning är bra att ha för fågelfotografering, det är sant. Men det du behöver mest av är det som du redan har: Tid, tålamod att vänta samt den mat som fågeln gillar. Det här är alltså den bästa starten för fågelfotografering. Senare när du vunnit deras förtroende, då är det dags att överväga en uppdatering av din nuvarande utrustning. Dessa bilder är tagna med Nikon D750 + AF-S Nikkor 28-300 mm f/3.5-5.6G ED VR zoomobjektiv.

BirdPhoto3

BirdPhoto4
Would I be happier to own a 800 mm lens? SVENSKA: Skulle jag bli lyckligare med en 800 mm lins? SUOMEKSI: Tekisikö 800 mm linssi minut onnellisemmaksi?
BirdPhoto5
Shoot birds in the environment where they belong. SVENSKA: Fotografera fågelarter i den miljö där de hör hemma. SUOMEKSI: Tavanomaiset linnut niiden oikeassa ympäristössä tekee kuvan kiinnostavammaksi.

SUOMEKSI: Kunnon kameralaitteet ovat erittäin hyödyllisiä lintuja kuvatessa, se on totta. Mutta se mitä tarvitset eniten on se mitä sinulla jo on: Aikaa, kärsivällisyyttä odottaa sekä lintujen mieliruokaa. Tämä on siis paras alku lintubongaukseen ja valokuvaamiseen. Vasta sitten kun olet voittanut lintujen luottamuksen, on aika siirtyä kalliimpiin laitteisiin. Tämän sivun kuvat on otettu Nikon D750 -kameralla. Linssi: AF-S Nikkor 28-300 mm f/3.5-5.6G ED VR zoom-objektiivi.

BirdPhoto6
A white Mallard. SVENSKA: En vit gräsand. SUOMEKSI: Valkoinen sinisorsa.
BirdPhoto7
When the food is tasty, other species appears to be photographed. SVENSKA: Med smaklig mat kommer också andra arter till dig för att bli fotograferade. SUOMEKSI: Hyvänmakuinen linnunruoka houkutteli oravat paikalle.

Watch my YouTube video: Seven Clips of Paradise, thank you!

Shoot Green

The characteristic color of the Scandinavian summer is green, it’s no doubt about it. To succeed with summer pictures, it therefore pays out to look for strong contrasts, colors and light that really stands out from the green mass in the scenery.

GreenFin

SVENSKA: Den karaktäristiska färgen för den skandinaviska sommaren är grön, det råder det ingen tvekan om. För att lyckas med sina sommarbilder lönar det sig därför att söka efter kontraster, färger eller ljus som verkligen sticker ut från den gröna massan.

GreenRanta

SUOMEKSI: Pohjoismaiden kesän vallitseva väri on tietysti vihreä. Onnistuaksesi vangitsemaan kesän luontoa kuvissa, kannattaa siksi etsiä vahvoja kontrasteja, värejä tai valoa, jotka erottuvat vihreästä massasta kesän maisemissa.

GreenFlight

GreenTikka

Backyard Birds

The best place to start photographing birds is on your own backyard. For this you do not need complicated equipments, only lots of time, calm movements and tasty food. If you spend quality time with the animals of your backyard they will feel them self more confidence with you and later on you can study their behavior very closely. Finally you will be rewarded with beautiful photos. Here you can see images from the city of Kotka, where I observed a woodpecker family for a longer time.

Watch my video: Seven Klips of Paradise.

WoodpeckerChick

SVENSKA: Det bästa stället att börja fotografera fåglar är på din egen bakgård. För detta ändamål behöver du ingen komplicerad utrustning. Det räcker med tid, lugna rörelser och mat som fåglar gillar. Efter ett tag kommer förtroendet för dig att öka och du ges chansen att studera fåglarnas beteende på närmare håll. Senare framöver kommer du att belönas med kanonfina fotografier. Mina foton är tagna här i Kotka där jag följde med en hackspetts familjeliv under en ett års period.

Se gärna min video: Seven Klips of Paradise.

pentu1

SUOMEKSI: Paras paikka aloittaa lintukuvaus on oma takapiha. Tätä varten sinulla ei tarvitse olla monimutkaisia laitteita. Riittävä määrä aikaa, rauhallisia liikkeitä ja maistuva ruoka, ovat avaintekijöitä päästääksesi lähemmäksi kuvauskohdetta. Vähän ajan kuluessa lintujen luottamus sinua kohtaan kasvaa ja sinulle annetaan mahdollisuus seurata lintujen käyttäytymistä lähempää. Myöhemmin ne palkitsevat sinut kauniilla valokuvilla. Tämän sivun kuvasarja on otettu täällä Kotkassa, jossa seurasin tikkaperheen elämää yhden vuoden aikana.

Katso myös videoni: Seven Klips of Paradise.

pentu2

pentu3

hackspett

PahkinaNakkeli

 

Garden Photography

Sometimes the coolest subjects to photographs are literally right in our own backyards or in gardens near us. Today we were in the Sapokka Urban Park and the weather was fantastic with lots of rain. Here is few tips to succeed with garden photos:

 • Photograph views, close-ups or macro photographs.
 • Early morning and late afternoon provides the best lighting of the day.
 • Look for strong colors and contrasts.
 • Photograph things that give your garden its personality.
 • Use if possible reflectors or LED lights.
 • Shoot both horizontal and vertical images.

Garden1

SVENSKA: En av de trevligaste subjekten att fotografera är våra egna bakgårdar samt trädgårdar och parker i vår hemstad. Idag var vi i Sapokka-parken och vädret var helt fantastiskt med massor av regn. Här får du några tips för att lyckas med dina trädgårdsbilder:

 • Fotografera helheter, närbilder eller makro.
 • Ta nytta av morgonljuset eller dagsljuset under sen eftermiddag.
 • Leta efter starka färger och kontraster till dina bilder.
 • Fotografera ting som ger din trädgård sin personlighet.
 • Använd reflektorer eller LED-belysning.
 • Ta både horisontella och vertikala bilder.

Garden2

SUOMEKSI: On todella mukava valokuvata omaa puutarhaa tai kotikaupungin puutarhoja ja puistoja. Tänään oli Sapokan vesipuisto kohteemme ja sää oli aivan loistava, satoi vettä. Tässä muutamia vinkkejä miten voit menestyä puutarhavalokuvaajana:

 • Valokuvaa kokonaisuuksia, lähikuvaa tai makroa.
 • Mene ulos varhain aamulla tai myöhään iltapäivällä.
 • Etsi vahvoja värejä ja kontrasteja kuviisi.
 • Valokuvaa yksityiskohtia, jotka antavat puutarhalle sen ilmeen.
 • Käytä tarvittaessa reflektoreita tai muuta valaistusta.
 • Ota sekä vaaka- että pystysuunnassa olevia kuvia.

Garden3

 

Photo Walks

Photo/camera walks is a new way to experience the beauty of your hometown. This 1-8 hour course (for groups or one-on-one mentoring sessions) will learn you how to use light to create beautiful images, how to crop them into even better compositions and how to capture brightness, colour and contrast to your photos. These tours are designed for smartphone cameras, compact cameras and SLRs.

The first one-on-one mentoring session was held 15. June 2016 and the theme was: Travel Photography.

Upcoming Photo walk

WoodpeckerChick

SVENSKA: Foto/kamera promenader, ett nytt sätt att uppleva din hemstad. På min 1-8 timmars kurs (för grupper eller privata lektioner) får du lära dig hur dagsljuset kan utnyttjas för att förbättra bildkvalitén. Du kommer också att få lära dig komposition och hur man fångar färger och kontraster till sina bilder. Kursen är anpassad för smarttelefoner, surfplattor, kompaktkameror och systemkameror.

Den första timmen hölls 15. juni 2016 och temat var: Bättre foton från semesterresan.

Inkommande fotopromenad

KatariinaPlant

SUOMEKSI: Kamerakävely on hyvä ja käytännöllinen keino laajentaa osaamistaan valokuvaajana. Kurssini kestää valintasi mukaan 1-8 tuntia ja on tarkoitettu yksityisopetuksena tai pienryhmille. Kurssin aikana opit kuinka voit hyödyntää päivävaloa, sommittelun saloja ja miten voit vangita väriä ja kontrastia valokuviisi. Nämä retket on suunniteltu älypuhelimille, kompaktikameroille ja järjestelmäkameroille.

Ensimmäinen kamerakävely pidettiin 15. kesäkuuta 2016 ja teemana oli: Parempia kuvia lomamatkasta.

Seuraava kamerakävely

My RØDE Reel 2016

The nature is a wonderful gift that delights our hearts and heals our wounds. Deal with it as if you treated your best friend. And we all want to say; thank you!

hackspett

YouTube VIDEOSeven Clips of Paradise

SVENSKA: Vilda djur och en ren miljö är en underbar gåva som gläder våra hjärtan och läker våra sår. Ta hand om din omgivning på samma sätt som du behandlar din bästa vän. Tack skall du ha!