Fujifilm X-H1

I have a long time wanted to get a camera that is intended for professional use. In the market, there is a rich selection of excellent alternatives. So what to choose? I searched for information on the best landscape, studio and sports photography brands and after a long period of concideration I chose the camera that received the most criticism on YouTube: Fujifilm X-H1. Now when I have used the camera for a few weeks, I have come to the conclusion that the criticism is purely personal opinions, it has nothing to do with facts! Those who shout most do not know how to use Fujifilm X-H1. The pictures that you see here are shot with manual settings in low light: ISO speed 1600, 1/1000s, f3.6. I love this camera!

SVENSKA: Jag har länge velat skaffa en kamera som är avsedd för professionellt bruk. På marknaden finns det ett rikt urval av utmärkta alternativ. Så vad ska jag välja? Jag sökte efter information om de bästa varumärkena för landskap-, studio- och sportfotografering och efter en relativt lång period av övervägande valde jag den kamera som fått mest kritik på YouTube: Fujifilm X-H1. Nu när jag har använt kameran i några veckor har jag kommit fram till att kritiken är rent personliga åsikter, det har inget med fakta att göra! Dom som ropar mest vet inte hur man använder den kameran. Bilderna som du ser här är fotograferade manuellt, inställd för svagt ljus: ISO-hastighet 1600, 1/1000s, f/3.6. Jag är mycket nöjd med den här kameran!

SUOMEKSI: Olen pitkään halunnut saada kameran, joka on suunniteltu ammattikäyttöön. Markkinoilla on laaja valikoima erinomaisia ​​vaihtoehtoja, joten mitä minun pitäisi valita? Etsin parhaimpia maisema-, studio- ja urheiluvalokuvausmerkkejä ja suhteellisen pitkän harkinnan jälkeen valitsin kameran, joka sai eniten kritiikkiä YouTubesta: Fujifilm X-H1. Nyt kun olen käyttänyt kameraa muutaman viikon, olen päätellyt, että kritiikki sisältää puhtaasti henkilökohtaisia mielipiteitä, sillä ei ole mitään tekemistä tosiasioiden kanssa! Eniten ääntä pitävät eivät osaa käyttää tätä kameraa. Täällä näet pari kuvaa, jotka on otettu heikossa valossa: ISO-herkkyys 1600, 1/1000s, f/3.6. Olen erittäin tyytyväinen kameravalintaani!

DSCF1315

DSCF0773_

Make your decisions according to your own wishes, not according to what others think!

SVENSKA: Fatta dina beslut enligt dina egna önskemål, inte efter vad andra tycker! SUOMEKSI: Tee päätöksesi omien toiveidesi perusteella, ei sen mukaan, mitä muut ajattelevat!

IMG_2019
Fujifilm X-H1 + Fujinon XF16-55mm F/2.8 R LM WR.

DSCF1588

 

Bitten By Mosquitoes

I recently returned from a adventure trip in the Finnish Lapland. A journey of a total of 2400 km (1491 mi) by car and a hike that I didn’t count the distance off. The mosquitoes came in July and one thing is for sure, throughout entire life I have not been bitten by mosquitoes so much as on this trip. And it was worth it. The nature of Finnish Lapland is so incredibly beautiful. Here are some of my photos:

SVENSKA: Jag återvände nyligen från en äventyrsresa i finska Lappland. En resa på totalt 2400 km (240 mil) med bil och en vandring som jag inte alls räknade längden på. Myggorna kommer i juli och en sak är säker, under hela mitt liv har jag inte blivit så myggäten som nu. Men det var värt det. Lapplands natur är så otroligt vacker! Här är några av mina bilder från resan:

SUOMEKSI: Suuri seikkailumatka Suomen Lapissa on saatu päätökseen. Matkaa kertyi autolla yhteensä 2400 km. Vaelluksen pituutta en laskenut. Hyttyset tulevat heinäkuussa, ja yksi asia on varma, koko elämäni aikana en ole tullut syödyksi niin paljon kuin tällä reissulla. Mutta se oli sen arvoista. Lapin luonto on niin uskomattoman kaunis! Tässä muutamia valokuvia matkalta:

Opel_Vivaro
Before a long journey it is worthwhile to look over my van. SVENSKA: Innan en lång resa lönar det sig att se över bilen. SUOMEKSI: Ennen pitkää matkaa kannattaa tehdä autolle tarvittavat huollot.
LandRoverDefender
The roads in the arctic area can be in bad condition. Then more robust equipment is needed. SVENSKA: Vägarna i Lappland kan vara svårframkomliga. Då behövs en mera robust utrustning. SUOMEKSI: Lapin tiet saattavat olla huonossa kunnossa. Silloin tarvitaan vankempia ajoneuvoja perille pääsemiseksi.
Hammock_Camping
Did you know that in the year 2019 I have slept 30 nights in a hammock? And I love it! SVENSKA: Visste du att jag under år 2019 har sovit 30 nätter i en hängmatta. Härligt! SUOMEKSI: Tiesitkö, että tänä vuonna olen nukkunut 30 yötä riippumatossa. “Ihanaa leijonat Ihanaa!”
NationalPark
In Lapland you can hike to many rivers and lakes. But, do you see what’s wrong with this picture? SVENSKA: I Lappland kan du vandra till många älvar och sjöar. Men, ser du vad har gått på tok i den här bilden? SUOMEKSI: Lapissa voit vapaasti retkeillä monille joille ja järville. Mutta näetkö mitä tässä kuvassa on vikana?
Lapland_Stream
Most of the rivers in Lapland are very shallow and relatively easy to cross. SVENSKA: De flesta av älvarna är mycket grunda och relativt lätta att ta sig över. SUOMEKSI: Suuri osa Lapin joista on erittäin matalia ja suhteellisen helppoja ylittää.
Lapland_River
In the face of this, there is a lot of power in the waterways and nothing can stop the river when it chooses to take a new route. SVENSKA: Trots detta så finns det mycket kraft i vattendragen och inget kan stoppa älven då den väljer en ny rutt. SUOMEKSI: Siitä huolimatta matalassa vedessä on paljon voimaa eikä mikään voi pysäyttää jokea, kun se valitsee uuden reitin.
Olympus_Diver
Shallow water provided the opportunity to try something new: Olympus TOUGH TG-6. SVENSKA: Grunt vatten gav oss möjligheten att pröva på något nytt: Olympus TOUGH TG-6. SUOMEKSI: Matala vesi tarjosi mahdollisuuden kokeilla jotain aivan uutta: Olympus TOUGH TG-6.

5 days of camping for a shot

I planned to stay in the Finnish archipelago for two days and one night to get a shot of the Orrengund lighthouse at sunset. Bad weather with rain and storm forced me to stay on the island for five days and three nights. But finally it show up, a colorful sunset that lasted thirty minutes.

SVENSKA: Jag hade planer på att stanna i den finska skärgården i två dagar och en natt för att få ett foto av Orrengunds fyr vid solnedgången. Dåligt väder tvingade mig att stanna på ön fem dagar och tre nätter. Slutligen visade sig solen med en färgstark solnedgång som varade i dryga trettio minuter.

SUOMEKSI: Suunnittelin olla Suomen saaristossa kaksi päivää ja yhden yön, jotta saisin kuvan Orrengundin näkömajakasta auringonlaskun aikaan. Huono säätilanne pakotti minut pysymään saarella viisi päivää ja kolme yötä. Ja lopulta se näyttäytyi, värikäs auringonlasku, joka kesti reilut kolmekymmentä minuuttia.

Orrengrund_majakka

 

Hammock_camping_2019

One of the most important tools a photographer needs is time, sometimes a lot of time. And extra food in my case, which I happily had with me.

SVENSKA: Så ett av de viktigaste verktygen som en fotograf behöver är tid, ibland mycket tid. Extra mat behövdes också i mitt fall, som jag lyckligtvis hade med mig.

SUOMEKSI: Yksi tärkeimmistä työkaluista, joita valokuvaaja tarvitsee, on aika, joskus hyvinkin paljon aikaa. Ja ylimääräistä ruokaa minun tapauksessani, jota onneksi sattui olemaan mukana.

Orrengrund_Fyr

The most important activity on the island in these days are the pilot services. The pilot vessels were in use 24 hours a day, seven days a week.

SVENSKA: En av de viktigaste aktiviteterna på ön är lots-tjänsterna. Lotsbåtarna är i bruk dygnet runt, sju dagar i veckan.

SUOMEKSI: Saaren luotsipalvelut ovat hyvin tärkeitä Suomenlahden laivaliikenteelle. Luotsiveneet ovat käytössä 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa.

Orrengrund_lighthouse

My New YouTube Career

My YouTube career started yesterday with the short film “you and me on youtube“. The channel deals with subjects on photography or photography related topics. My video library will also include “behind the scenes” and “inside stories”. In the near future you can also see my editing workflows, both for videos and photos. I shall also tell you my made mistakes and show how you can avoid to get into similar situations.

Subscribe to my channel and push the bell for notifications! See you!

You_and_Me_Youtube

PÅ SVENSKA: Min YouTube-karriär startade igår med kortfilmen “you and me on youtube“. Kanalen behandlar ämnen om fotografering eller fotografi relaterade ämnen. Mitt videobibliotek kommer också att innehålla “bakom kulisserna” historier. I den närmaste framtiden kan du även se hur jag editerar mina videor och fotografier. Jag skall också berätta åt dig om mina misstag och visa hur du kan undvika att komma in i liknande situationer.

Prenumerera på min kanal redan nu, så missar du inget! Vi ses på YouTube också!

SUOMEKSI: YouTube-urani alkoi eilen lyhytelokuvalla “sinä ja minä youtubessa“. Kanava käsittelee valokuvausta ja valokuvaukseen liittyviä aiheita. Videokirjastoni tulee myös sisältämään “kulissien takana” tarinoita. Lähitulevaisuudessa näet myös, miten editoin videoita ja valokuvia. Kerron teille myös virheistäni ja näytän, miten voit välttyä samankaltaisilta tilanteilta.

Tilaa kanavani tänään! Nähdään myös YouTubessa!

Drone photography near me

The_Watch_Tower
The City of Kotka, Finland

During the year 2019, I will expand my photographic activities by also photographing with a drone. Did you know that the drone can be used for portrait or interior photography? The best way to succeed with this is to follow all the rules that are in force where you are flying. In Finland, the pilot can download all the information he or she may need from droneinfo.fi. More pictures taken with my Mavic 2 Pro can be found at my 500px portfolio.

Mavic2_FlyMore
DJI Mavic 2 Pro

SVENSKA: Under året 2019 utvidgar jag min fotografiska verksamhet genom att också fotografera med en drönare. Visste du att det går att använda en drönare framgångsrikt för porträtt- eller interiörfotografering? Det bästa sättet att lyckas med detta är att följa alla de regler som är ikraft där du är verksam. I Finland kan piloten ladda ner all den information han eller hon kan behöva från droneinfo.fi. Fler bilder som är tagna med min Mavic 2:a hittar du på 500px.

Mavic2pro

SUOMEKSI: Vuoden 2019 aikana laajennan toimintaani käyttämällä myös droonia valokuvien ottamiseen. Tiesitkö, että droonilla on mahdollista ottaa muotokuvia tai tallentaa kuvia talojen sisustuksista? Paras tapa menestyä tässä on noudattaa kaikkia sääntöjä, jotka ovat voimassa maassa missä asutaan. Suomessa kaikki tarvittavat tiedot on saatavilla osoitteessa droneinfo.fi. Lisää minun ottamia kuvia Mavic 2 Pro:lla löytyy tästä: 500px.

Reitsaari
Reitsaari Island, Kotka Finland
screen_mavic2pro
Droneinfo App, Android/iOS

The Tall Ships Races 2017

As a little boy was my photographic dream to some day be published by National Geographic and to own a Hasselblad camera. The latter has not been met, but FIMEKO OY borrowed me the Hasselblad’s new digital camera X1D to photograph The Tall Ships Races here in my hometown Kotka, Finland for a time of one week.

SVENSKA: Som en liten pojke drömde jag om att en dag kunna bli publicerad av National Geographic med bilder tagna från min Hasselblad-kamera. Den senare av dessa har ännu inte förverkligats, men FIMEKO OY lånade mig Hasselblads nya digitalkamera X1D för att fotografera The Tall Ships Races här i Kotka, Finland.

SUOMEKSI: Pikkupoikana minulla oli unelma saada jonain päivänä julkaistua kuvia National Geographicissa ja omistaa Hasselblad-kamera. Jälkimmäistä ei ole vielä saavutettu, mutta FIMEKO OY lainasi minulle Hasselbladin uuden digitaalikameran X1D  The Tall Ships Races-tapahtuman valokuvaamista varten täällä kotikaupungissani Kotkassa.

tivoli

H6_X1D
The Hasselblad X1D is a medium format camera that produces amazing photos. SVENSKA: Liten till formatet men oh boy vilka bildfiler! SUOMEKSI: Kooltaan pieni kamera, mutta vaude mitkä kuvat se tuottaa!

TallShipsRaces2017

KotkaMills

Sedov
The biggest visiting ship was the Sedov vessel from the Russian Federation, Kaliningrad. SVENSKA: Hamnens största var fullriggaren Sedov. SUOMEKSI: Suurin vieraileva laiva oli Sedov.

pirate

More pics taken with Hasselblad X1D. SVENSKA: Fler foton tagna med Hasselblad X1D. SUOMEKSI: Lisää Hasselblad X1D kuvia:

Best Medium Format Camera of 2016: Pentax 645Z

Words such as medium format, Hasselblad, Phase One or studio camera has for the most of us aroused feelings with respect. But, did you know that it was the Ricoh Pentax that first made this form of photography more accessible to all of us! Focus Nordic gave me the opportunity to try Pentax 645Z for a three weeks period. With what result?

SVENSKA: Ord såsom mellanformat, Hasselblad, Phase One eller studiokamera har för de flesta av oss väckt känslor med respekt. Men, visste du att det var Ricoh Pentax som först gjorde denna form av fotografering mera tillgänglig för oss alla! Focus Nordic gav mig möjligheten att testa den. Med vilket resultat?

SUOMEKSI: Sanat kuten keskikoon kamera, Hasselblad, Phase One tai studio-kamera on useimmissa herättänyt suurta kunnioitusta. Mutta tiesitkö, että se oli Ricoh Pentax, joka teki tämä valokuvausformaatin helpommin saataville! Vähän aikaa sitten tarjosi Focus Nordic minulle mahdollisuuden kokeilla Pentax 645Z. Millä tuloksella?

Pentax645a
Photo Credit: Katja Irjala.  Dismason and Pentax 645Z. This shot is taken with Fujifilm X-T2.
RicohPentax645
The camera feels very comfortable to use. It is a ground-breaking camera that fulfills both image quality supremacy and mobility.

Where should I begin the journey, especially when so many photographers claim that this type of cameras are far too slow for e.g. sports photography?

SVENSKA: Var skall man då börja, då många påstår att mellanformatet är alldeles för långsam för t.ex sportfotografering?

SUOMEKSI: Mistä kannattaa aloittaa, varsinkin kun monet väittävät, että tämä formaatti on liian hidas esim. urheilukuvaukseen?

Pentax645c

In a sports museum, of course, where everyone is standing still! This image is the exhibition cases reflections at Vellamo, Kotka Finland. The objects in the picture have been used at the Olympic Games in Melbourne, 1956.

SVENSKA: På ett sportmuséum så klart, där alla står stilla! Denna bild är reflektioner från glasvitrinerna på Vellamo. Föremålen på bilden är från de olympiska spelen i Melbourne 1956.

SUOMEKSI: Urheilumuseossa, tietenkin, jossa liike on pysähtynyt! Tämä kuva sisältää heijastuksia Vellamon lasivitriineistä. Kuvassa esiintyviä esineitä on käytetty olympialaisissa Melbournessa, 1956.

Pentax645d

Pentax 645Z fits perfectly for basketball. The digital file is large, but the photographs reach a momentum that it is difficult to achieve with smaller sensors.

SVENSKA: För basketboll passar kameran helt perfekt. Bildfilerna är stora och fotografierna når en dynamik som det är svårt att åstadkomma med en DSLR-kamera.

SUOMEKSI: Koripallopeleihin Pentax sopii vallan mainiosti ja areenalta saadaan kerättyä sellainen tunnelma ja väripuhtaus, joka on hyvin vaikeaa saavuttaa järjestelmäkameralla.

Pentax645e

Pentax645f
KTP Basket won the game.

But how does it work under severe Arctic weather conditions? I spent two 10-hour days on the ice in the Gulf of Finland in company of snow, ice and freezing water. The mechanics of the camera could stand the cold weather and no extra batteries was needed. Impressive!

SVENSKA: Men hur var det då under svåra arktiska väderförhållanden?  Spenderade två 10-timmars dagar på isen i finska viken i sällskap med snö, is och iskallt vatten. Mekaniken i kameran tålde kölden och inga extra batterier behövdes, imponerande!

SUOMEKSI: Kestääkö Pentaxin kamera talvipakkaset? Yhtä hyvin kuin avantouimarit! Vietin kaksi kuvauspäivää Suomenlahden jäällä ja sekä mies että kamera kestivät hyvin jäiset olosuhteet. Koko urakalle riitti vai yhden akun virta, vakuuttava suoritus!

Pentax645g
This guy wanted me to try winter swimming, but it was far too wet 😉

Pentax645h

After a three-week test period, it felt as if there are no limits to what you can do with the Ricoh Pentax 645Z. Good performance and perfect ergonomics make it the best medium format camera of 2016.

SVENSKA: Efter en tre veckors testperiod kändes det som om det inte finns några gränser för vad man kan göra med Ricoh Pentax 645Z. God prestanda och en perfekt ergonomi gör den till årets bästa mellanformat kamera 2016.

SUOMEKSI: Kolme viikkoa kestäneen testijakson jälkeen tuntuu siltä ettei ole rajoja mitä voit tehdä tällä kameralla, Ricoh Pentax 645Z. Hyvät kuvat ja täydellinen ergonomia tekevät siitä parhaan keskikoon kameran vuonna 2016.