Greener Photos 2019

KingSong_16
King Song 16c, electric unicycle (Fujifilm X100F).

Concerns about climate change have encouraged people around the globe to make changes on a personal level to reduce the burden on the environment. What can a professional or hobby photographer do? Are there simple methods available for us? Here are some examples of what kind of change I intend to do or have done to make my photography much more greener:

 1. Instead of using my car, I will travel by bicycle, bus, train, electric unicycle or simply just walk.
 2. I shall limit my traveling to my hometown and municipalities nearby.
 3. Photography from an airplane have been replaced with drone photography.
 4. I charge all my batteries with the energy from solar cells or other green sources.
 5. I will print my images only in standard format to avoid waste in form of paper strips.
 6. I have reduced my use of cloud services and save my photos on an external hard drive and SD cards.
 7. I am happy with the equipment I have and do no longer buy the newest and latest on the gear market.
 8. If I buy something new I try to find a new use for the leftover material. My GoPro camera package is now used as a pen stand.
 9. Many camera brands force customers to buy new equipment when they develop something new. I chose Fujifilm because they have updated the software on my camera (so far, three times), instead of releasing a new model. Such a responsible business plan also saves a lot of my money!
 10. I take very good care of all my gears. This increases the resale value, if I decide to purchase something new.
Electric_Unicycle_Selfie
Riding an electric unicycle is faster and safer than many believe.

Do you have a good idea of ​​how we can get greener footsteps as a photographer? If so, put it into action!

Reitsaari_Mavic2pro
Winterwonderland nearby us (DJI Mavic 2 Pro).
Greener_Foot_Step
Put your green ideas into action (GoPro 8 Hero pen stand)!

 

SVENSKA: Oron om klimatförändringar har uppmuntrat människor runt om i världen att göra förändringar i sitt sätt att leva och för att minska belastningen på miljön. Vad kan en professionell eller hobbyfotograf göra för att spara på miljön? Kan vi finna det enkla metoder för att få resultat? Här är några exempel på vilken typ av förändring jag tänker göra eller har gjort för att göra mitt verksamhet grönare:

 1. I stället för att använda min bil, skall jag cykla, åka med buss, tåg, eller en elektrisk enhjuling, eller helt enkelt bara promenera.
 2. Jag tänker begränsa min resor för den största delen till min hemstad med omliggande kommuner.
 3. Jag har upphört med att fotografera från flygplan och använder mig av en drönare i stället.
 4. Jag laddar alla mina batterier med energi från solceller eller från andra gröna källor.
 5. Jag kommer bara att skriva ut mina bilder i standardformat för att undvika avfall i form av pappersremsor.
 6. Jag har radikalt minskat min användning av molntjänster och sparar mina foton på en extern hårddisk och SD-kort.
 7. Jag är nöjd med den utrustning jag har och köper inte längre det senaste och bästa som finns att tillgå.
 8. Om jag köper något nytt försöker jag hitta en ny användning för det överblivna materialet. Min GoPro förpackning t.ex används nu som ett pennstativ.
 9. Många kameramärken tvingar kunderna att köpa ny utrustning när de utvecklar något nytt. Jag valde Fujifilm eftersom de har uppdaterat programvaran på kameran (hittills tre gånger) istället för att släppa ut en ny modell. Tillverkarens ansvarsfulla inställning till kundens resurser sparar också miljön!
 10. Jag tar väldigt bra hand om min utrustning. Detta förbättrar återförsäljningsvärdet, ifall jag bestämmer mig för att köpa något nytt.

Har du en bra idé på hur vi kan minska påverkan på miljön som fotograf? Om så är fallet, förverkliga det!

SUOMEKSI: Ilmastonmuutokseen liittyvät huolenaiheet ovat kannustaneet ihmisiä ympäri maailmaa muuttamaan elämäntapaansa ja vähentämään ympäristökuormitusta. Mitä ammattilainen tai harrastajavalokuvaaja voi tehdä ympäristön säästämiseksi? Voimmeko löytää yksinkertaisia menetelmiä tulosten aikaansaamiseksi? Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, millaisia ​​muutoksia aion tehdä tai olen jo tehnyt vähentääkseni ympäristön kuormitusta:

 1. Auton käyttämisen sijasta ajan pyörällä, matkustan bussilla, junalla tai sähköisellä pyörällä tai vain kävelen.
 2. Aion rajoittaa matkustamista ja tutustua enemmän kotikaupunkiini ja lähikuntiin.
 3. Olen lopettanut valokuvaamisen lentokoneesta ja käytän nyt dronea ilmakuvauksiin.
 4. Lataan kaikki akut aurinkokennoilla tai muista vihreistä lähteistä.
 5. Tulostan kuvat ainoastaan vakiokoossa, jotta vältän jätteet paperisilppujen muodossa.
 6. Olen vähentänyt pilvipalvelujen käyttöä ja tallentanut valokuvat ulkoiselle kiintolevylle ja SD-kortille.
 7. Olen tyytyväinen tuotteisiin, joita minulla on, enkä enää kerää uusinta uutta saatavilla olevaa.
 8. Jos ostan jotain uutta, yritän löytää muuta käyttötarkoitusta jäljelle jääneelle materiaalille. Esimerkiksi GoPro-pakkauksen muovikoteloa käytetään nyt kynäkotelona.
 9. Monet kameravalmistajat pakottavat asiakkaat ostamaan uusia laitteita, kun he kehittävät jotain uutta. Valitsin Fujifilmin, koska he ovat päivittäneet kameran ohjelmiston (kolme kertaa) uuden mallin julkaisemisen sijaan. Myös valmistajan vastuullinen asenne asiakkaan resursseihin säästää ympäristöä!
 10. Pidän kaikki laitteet erittäin hyvässä kunnossa. Tämä parantaa jälleenmyyntiarvoa, mikäli päätän ostaa jotain uutta.

Onko sinulla ideoita siitä, miten voi rasittaa ympäristöä vähemmän valokuvaajana? Jos näin on, tee se!

Shoot Green

The characteristic color of the Scandinavian summer is green, it’s no doubt about it. To succeed with summer pictures, it therefore pays out to look for strong contrasts, colors and light that really stands out from the green mass in the scenery.

GreenFin

SVENSKA: Den karaktäristiska färgen för den skandinaviska sommaren är grön, det råder det ingen tvekan om. För att lyckas med sina sommarbilder lönar det sig därför att söka efter kontraster, färger eller ljus som verkligen sticker ut från den gröna massan.

GreenRanta

SUOMEKSI: Pohjoismaiden kesän vallitseva väri on tietysti vihreä. Onnistuaksesi vangitsemaan kesän luontoa kuvissa, kannattaa siksi etsiä vahvoja kontrasteja, värejä tai valoa, jotka erottuvat vihreästä massasta kesän maisemissa.

GreenFlight

GreenTikka