Shoot Green

The characteristic color of the Scandinavian summer is green, it’s no doubt about it. To succeed with summer pictures, it therefore pays out to look for strong contrasts, colors and light that really stands out from the green mass in the scenery.

GreenFin

SVENSKA: Den karaktäristiska färgen för den skandinaviska sommaren är grön, det råder det ingen tvekan om. För att lyckas med sina sommarbilder lönar det sig därför att söka efter kontraster, färger eller ljus som verkligen sticker ut från den gröna massan.

GreenRanta

SUOMEKSI: Pohjoismaiden kesän vallitseva väri on tietysti vihreä. Onnistuaksesi vangitsemaan kesän luontoa kuvissa, kannattaa siksi etsiä vahvoja kontrasteja, värejä tai valoa, jotka erottuvat vihreästä massasta kesän maisemissa.

GreenFlight

GreenTikka

Backyard Birds

The best place to start photographing birds is on your own backyard. For this you do not need complicated equipments, only lots of time, calm movements and tasty food. If you spend quality time with the animals of your backyard they will feel them self more confidence with you and later on you can study their behavior very closely. Finally you will be rewarded with beautiful photos. Here you can see images from the city of Kotka, where I observed a woodpecker family for a longer time.

Watch my video: Seven Klips of Paradise.

WoodpeckerChick

SVENSKA: Det bästa stället att börja fotografera fåglar är på din egen bakgård. För detta ändamål behöver du ingen komplicerad utrustning. Det räcker med tid, lugna rörelser och mat som fåglar gillar. Efter ett tag kommer förtroendet för dig att öka och du ges chansen att studera fåglarnas beteende på närmare håll. Senare framöver kommer du att belönas med kanonfina fotografier. Mina foton är tagna här i Kotka där jag följde med en hackspetts familjeliv under en ett års period.

Se gärna min video: Seven Klips of Paradise.

pentu1

SUOMEKSI: Paras paikka aloittaa lintukuvaus on oma takapiha. Tätä varten sinulla ei tarvitse olla monimutkaisia laitteita. Riittävä määrä aikaa, rauhallisia liikkeitä ja maistuva ruoka, ovat avaintekijöitä päästääksesi lähemmäksi kuvauskohdetta. Vähän ajan kuluessa lintujen luottamus sinua kohtaan kasvaa ja sinulle annetaan mahdollisuus seurata lintujen käyttäytymistä lähempää. Myöhemmin ne palkitsevat sinut kauniilla valokuvilla. Tämän sivun kuvasarja on otettu täällä Kotkassa, jossa seurasin tikkaperheen elämää yhden vuoden aikana.

Katso myös videoni: Seven Klips of Paradise.

pentu2

pentu3

hackspett

PahkinaNakkeli