Best equipment for bird photography

A good camera equipment is very useful for bird photography, that’s true. But what you need most of all, you already have: Lots of time, patience to wait and food that birds like. This is definitely the best start for bird photography. When you finally have got the confidence of the birds, it’s time to consider investments in a more expensive equipment. These photos are shot with the Nikon D750 + AF-S Nikkor 28-300 mm f/3.5-5.6G ED VR zoom lens.

BirdPhoto1
Complicated equipment can sometimes make your shooting difficult. SVENSKA: En komplicerad utrustning kan också försvåra fotograferandet. SUOMEKSI: Monimutkaiset laitteet saattaa joskus tehdä kuvaamisen hankalaksi.
BirdPhoto2
Use tasty food for your birds! This Blackbird likes heated raisins. SVENSKA: Locka fågeln till dig med mat den gillar! Den här koltrasten gillar varma russin. SUOMEKSI: Houkuttele linnut luoksesi ruualla, josta ne pitävät! Tämä mustarastas tykkää lämmitetyistä rusinoista.

SVENSKA: En bra kamera utrustning är bra att ha för fågelfotografering, det är sant. Men det du behöver mest av är det som du redan har: Tid, tålamod att vänta samt den mat som fågeln gillar. Det här är alltså den bästa starten för fågelfotografering. Senare när du vunnit deras förtroende, då är det dags att överväga en uppdatering av din nuvarande utrustning. Dessa bilder är tagna med Nikon D750 + AF-S Nikkor 28-300 mm f/3.5-5.6G ED VR zoomobjektiv.

BirdPhoto3

BirdPhoto4
Would I be happier to own a 800 mm lens? SVENSKA: Skulle jag bli lyckligare med en 800 mm lins? SUOMEKSI: Tekisikö 800 mm linssi minut onnellisemmaksi?
BirdPhoto5
Shoot birds in the environment where they belong. SVENSKA: Fotografera fågelarter i den miljö där de hör hemma. SUOMEKSI: Tavanomaiset linnut niiden oikeassa ympäristössä tekee kuvan kiinnostavammaksi.

SUOMEKSI: Kunnon kameralaitteet ovat erittäin hyödyllisiä lintuja kuvatessa, se on totta. Mutta se mitä tarvitset eniten on se mitä sinulla jo on: Aikaa, kärsivällisyyttä odottaa sekä lintujen mieliruokaa. Tämä on siis paras alku lintubongaukseen ja valokuvaamiseen. Vasta sitten kun olet voittanut lintujen luottamuksen, on aika siirtyä kalliimpiin laitteisiin. Tämän sivun kuvat on otettu Nikon D750 -kameralla. Linssi: AF-S Nikkor 28-300 mm f/3.5-5.6G ED VR zoom-objektiivi.

BirdPhoto6
A white Mallard. SVENSKA: En vit gräsand. SUOMEKSI: Valkoinen sinisorsa.
BirdPhoto7
When the food is tasty, other species appears to be photographed. SVENSKA: Med smaklig mat kommer också andra arter till dig för att bli fotograferade. SUOMEKSI: Hyvänmakuinen linnunruoka houkutteli oravat paikalle.

Watch my YouTube video: Seven Clips of Paradise, thank you!

The Selänpää Air Show

On the August 6, it was again time for KILY’s yearly air show. A welcoming and warm atmosphere was created for this event. The happening started with a traditional rain but after a few minutes the sun was shining again. The happening was planned for the whole family from +2 to grandpa. Here is some pictures from Selänpää air show.

SelanpaaEFSE_1

SelanpaaEFSE_2

SVENSKA: Den 6 augusti var det återigen dags för KILY:s årliga flyguppvisning. En välkomnande och varm atmosfär skapades för evenemanget. Dagen startade med vårt traditionella regn men efter några minuter sken solen igen. Tillställningen var planerad för hela familjen, från vaggan till morfars ålder. Här är några bilder från den dagens aktiviteter.

SelanpaaEFSE_3
Bush Pilot Training 😉
SelanpaaEFSE_
Soaring Simulator

SUOMEKSI: 6. elokuuta, oli jälleen kerran aika KILY:n vuotuiselle ilmailutapahtumalle. Viihtyisä ja lämmin tunnelma luotiin kaikille osallistujille. Päivä alkoi perinteiseen tapaan vesisateella mutta ei kestänyt kauan ennen kuin aurinko paistoi jälleen. Tapahtuma oli tarkoitettu koko perheelle, vauvasta vaariin. Tässä on muutamia kuvia päivän ohjelmasta.

SelanpaaEFSE_5
Vintage Glider PIK-5 C

SelanpaaEFSE_6

SelanpaaEFSE_7
Those who didn’t want to fly stayed on the ground and watched 🙂

SelanpaaEFSE_8

Your Shooting Modes

For a few days ago I traveled on the FinFerries vessel Otava to the Finland’s most dangerous village, located in Kotka archipelago. On the trip I took the opportunity to shoot with different modes on my camera. Do you the same on your trips, following advice in your camera manual! The result can be unexpected and very suprising. In this series of images I have used the camera settings: silhouette, HDR, slow shutter speed (manual settings) and portrait photography.

AurinkoMylly

SVENSKA: För några dagar sedan seglade jag med Finferries fartyg Otava till Finlands farligaste by, i Kotka skärgård. Under båtresan dit passade jag på att experimentera med kamerans förprogramerade funktioner. Testa du också när du är på resa, efter råden som ges i din kameras handbok! Du kan få se helt oväntade resultat. I den här bildserien har jag använt kamerainställningar : siluett, HDR, lång slutartid (manuelt) och porträttfotografering.

SiniSorsa

SUOMEKSI: Muutama päivä sitten purjehdin Finferriesin Otava-aluksella, Suomen vaarallisimpaan kylään Kotkan saaristossa. Laivamatkalla otin tilaisuudesta vaarin kokeillemalla kameran esiohjelmoituja toimintoja. Testaa sinäkin kamerasi toiminnot, kun olet matkoilla ja noudata kameraohjekirjan käytännöllisiä neuvoja! Lopputulos saattaa yllättää sinut. Tässä kuvasarjassa olen käyttänyt kameran asetuksia: siluetti, HDR, pitkä valotusaika (M-säätö) sekä muotokuvaussäätö.

Vene

Kippari

DSC_9675

 

Your Outdoor Adventure

Most of us have some times wondered; what is the best camera to take with me on the trip? You can keep it simple and use your cell phone or an small action camera. I was on a white water rafting along the Kymijoki river yesterday and I took the Nikon D750 camera and counted along three rapids with it. These shots are taken by using the camera flash system. Yes, electronic flash is very useful in bright daylight!

KotkaTravel_1

SVENSKA: Många av oss har i nåt skede undrat; vilken är den bästa kameran att ta med mig på resan? Det går att göra det simpelt genom att använda sin mobiltelefon eller en liten actionkamera. Var igår på en forsränning längs Kymmene älv och valde att ta med mig Nikon D750 systemkameran, genom tre starka forsar. Till fotografierna på den här sidan använde jag kamerans egna blixtsystem. Elektronisk blixt är användbar även i starkt dagsljus! Pröva på du också!

DSC_9317

SUOMEKSI: Monet meistä ovat joskus miettineet; mikä on paras kamera ottaa mukaan matkalle? Yksinkertainen ratkaisu olisi käyttää ainoastaan kännykkäkameraa matkalla tai jotain pientä actionkameraa. Eilen laskettiin pitkin Kymijoen vesistöjä ja valitsin Nikon D750 seikkailukameraksi tätä varten. Kolmen kosken vesiloiskeet eivät olleet haitaksi 😉

KotkaTravel_3

SUOMEKSI: Tämän sivun kuvat on otettu käyttämällä kameran salamaa. Kyllä, salamavalo on erittäin hyödyllinen kirkkaassa päivänvalossa! Kokeile sinäkin!

KotkaTravel_4
A similar photo like this in the Black & White section.

DSC_9471

 

Macro Photography

We were out in the woods to pick blueberries and today I used my camera for close-up photography. To succeed in close-up or macro photography needs a strong lighting of your object. The best results comes with a macro lens, but in good conditions, a normal lens is perfectly OK. My lens was in this case switched on manual focus and the camera external control was on scene / landscape photography mode.

Makro1

The photograph is generally recognized as “macro” when you are increasing the size of an object in your picture from about half life-size, as represented on the image sensor, to five times life-size. You should also use an f-stop no wider/larger than f/16 to get most of the subject in focus. If you find an insect or small creature that allows you to get close to it, keep on shooting!

Makro2

SVENSKA: Vi var ute i skogen för att plocka blåbär och idag har använde jag min kamera för närbildsfotografering . För att lyckas med närbild eller makrofotografering behövs det en stark belysning av objektet. De bästa resultaten får du med ett makroobjektiv, men under speciellt goda förhållanden, är en normal lins helt OK. Min lins var idag inställd på manuell fokusering och kameran på landskapsfotografering .

Fotografiet accepteras i allmänhet som “makro”, när storleken på objektet i bilden ökar från ungefär hälften av den naturliga storlek på sensorn, upp till fem gånger naturlig storlek. Använd en bländare som inte är större än f16 för att få det mesta av motivet i fokus. Så om du hittar en insekt som låter dig komma nära, ta då massor av bilder!

Makro3

SUOMEKSI: Olimme metsässä poimimassa mustikoita ja tänään käytin kameraani lähikuvaukseen. Onnistuaksesi lähi- tai makrokuvauksessa tarvitset hyvää valaistusta. Parhaat tulokset saadaan makro-objektiivilla mutta hyvissä olosuhteissa, normaali linssi on ihan jees. Minun linssi oli tänään asetettu käsintarkennukseen ja kamera-asetukset olivat maisemakuvauksen tilassa.

Kuva on yleisesti hyväksytty “makroksi”, kun objektin koko kasvaa noin puolitoista kertaa luonnollista kokoa kuvakennolla tai sitä suuremmaksi. Kannattaa myös säätää linssin aukko niin, että mahdollisimman paljon objektista näkyy terävänä kuvassa. Jos löydät hyönteisen, joka päästää sinut lähelle sitä, anna laukaisimen laulaa!

Makro4

 

Backyard Birds

The best place to start photographing birds is on your own backyard. For this you do not need complicated equipments, only lots of time, calm movements and tasty food. If you spend quality time with the animals of your backyard they will feel them self more confidence with you and later on you can study their behavior very closely. Finally you will be rewarded with beautiful photos. Here you can see images from the city of Kotka, where I observed a woodpecker family for a longer time.

Watch my video: Seven Klips of Paradise.

WoodpeckerChick

SVENSKA: Det bästa stället att börja fotografera fåglar är på din egen bakgård. För detta ändamål behöver du ingen komplicerad utrustning. Det räcker med tid, lugna rörelser och mat som fåglar gillar. Efter ett tag kommer förtroendet för dig att öka och du ges chansen att studera fåglarnas beteende på närmare håll. Senare framöver kommer du att belönas med kanonfina fotografier. Mina foton är tagna här i Kotka där jag följde med en hackspetts familjeliv under en ett års period.

Se gärna min video: Seven Klips of Paradise.

pentu1

SUOMEKSI: Paras paikka aloittaa lintukuvaus on oma takapiha. Tätä varten sinulla ei tarvitse olla monimutkaisia laitteita. Riittävä määrä aikaa, rauhallisia liikkeitä ja maistuva ruoka, ovat avaintekijöitä päästääksesi lähemmäksi kuvauskohdetta. Vähän ajan kuluessa lintujen luottamus sinua kohtaan kasvaa ja sinulle annetaan mahdollisuus seurata lintujen käyttäytymistä lähempää. Myöhemmin ne palkitsevat sinut kauniilla valokuvilla. Tämän sivun kuvasarja on otettu täällä Kotkassa, jossa seurasin tikkaperheen elämää yhden vuoden aikana.

Katso myös videoni: Seven Klips of Paradise.

pentu2

pentu3

hackspett

PahkinaNakkeli

 

Take better photos of Markets

Marketplaces are always fascinating to photograph. Poor light conditions and all the busy people can make photographing on the markets a little bit challenging. Here I give you a few tips how to get better pics with your DSLR camera:

 • Turn the autofocus of and select focus point manually.
 • Fill the frame.
 • Shoot also in bad weather conditions.
 • Go out early and talk to the visitors and traders to get head shots.
 • Try to find new angles.
 • Try different settings on your camera: landscape, portrait, sport photography, pets, food etc.
 • Look for patterns and colours.
 • Be busy for details.
 • Wait for a shot and see what to happen.
 • Use friendly body language and talk with smiles.
 • Take plenty of photos and tell them how good they are.
 • Show the subjects the photographs you have taken and offer to send them a copy.
 • Stop for a cup of coffee in a café in the centre of the market, maybe something interesting will happen.

As you can see, it’s a question of your own social behavior and emotions that are crucial for how you will succeed with your photos, not the technology. Have a nice time on the market!

Marknad1

sapokkaa

SVENSKA: Marknadsplatser är alltid fascinerande att fotografera men dåliga ljusförhållanden och hektiska förhållanden kan försvåra fotograferandet på marknaden. Här får du några tips på hur du kan får bättre bilder med din systemkamera:

 • Fokusera manuellt.
 • Fyll hela bildytan med det du fotograferar.
 • Skjut även i dåligt väder.
 • Gå ut tidigt och kommunicera med människorna för att få en bra bild.
 • Testa olika kameravinklar.
 • Fotografera med kamerans förinställda program: landskap, porträtt, sport, husdjur, mat osv.
 • Leta efter mönster och färger.
 • Ha inte så brottom, vänta och se vad som händer.
 • Använd vänligt kroppsspråk och prata med ett leenden.
 • Ta rikligt med bilder och berätta hur bra de är.
 • Visa fotografierna du har tagit och erbjud dig att skicka en kopia.
 • Besök ett kafé eller en matplats i centrum av marknaden, kanske något intressant kommer att hända.

Som du kan se så har ditt socialt beteende och dina känslor en avgörande betydelse för hur du kommer att lyckas, inte tekniken. Ha det så trevligt på marknaden!

Marknad2

taiteilija

taiteilijan

SUOMEKSI: Markkinat ovat aina kiehtovia kuvauskohteita mutta heikko valo ja kiireiset olosuhteet saattavat vaikeuttaa saavuttamaan hyvän lopputuloksen valokuviin. Tästä muutamia vinkkejä, miten voit saada parempia kuvia markkinoilta:

 • Tarkenna linssi manuaalisesti.
 • Käytä kameran koko kuva-alaa.
 • Ota kuvia myös huonolla säällä.
 • Saavu paikalle varhain ja kommunikoi ystävällisesti ihmisten kanssa.
 • Kokeile eri kamerakulmia.
 • Kokeile kamerasi ennalta asetettuja asetuksia kuvausohjelmissa, kuten: maisema, muotokuva, urheilu, lemmikit, ruoka, jne.
 • Etsi kontrasteja ja voimakkaita värejä.
 • Älä pidä kiirettä, odota ja katso mitä seuraavaksi tapahtuu.
 • Käyttäydy ystävällisesti ja hymyile.
 • Ota runsaasti kuvia ja kerro ihmisille miten hyvin ne onnistuivat.
 • Näytä ottamiasi kuvia  ja tarjoa heille kopioita vaikkapa sähköpostin kautta.
 • Vieraile kahvilassa tai ruokailutilassa myös asiakkaana, ehkä jotain mielenkiintoista saattaa tapahtua.

Kuten näet, sosiaalinen kanssakäyminen toisten ihmisten kanssa sekä tunteet ovat ratkaisevassa asemassa, miten onnistut keikallasi, ei tekniikka. Hauskaa päivää markkinoilla ja “lycka till“!

sapokas

sapokka

Marknad4

sapokan