5 days of camping for a shot

I planned to stay in the Finnish archipelago for two days and one night to get a shot of the Orrengund lighthouse at sunset. Bad weather with rain and storm forced me to stay on the island for five days and three nights. But finally it show up, a colorful sunset that lasted thirty minutes.

SVENSKA: Jag hade planer på att stanna i den finska skärgården i två dagar och en natt för att få ett foto av Orrengunds fyr vid solnedgången. Dåligt väder tvingade mig att stanna på ön fem dagar och tre nätter. Slutligen visade sig solen med en färgstark solnedgång som varade i dryga trettio minuter.

SUOMEKSI: Suunnittelin olla Suomen saaristossa kaksi päivää ja yhden yön, jotta saisin kuvan Orrengundin näkömajakasta auringonlaskun aikaan. Huono säätilanne pakotti minut pysymään saarella viisi päivää ja kolme yötä. Ja lopulta se näyttäytyi, värikäs auringonlasku, joka kesti reilut kolmekymmentä minuuttia.

Orrengrund_majakka

 

Hammock_camping_2019

One of the most important tools a photographer needs is time, sometimes a lot of time. And extra food in my case, which I happily had with me.

SVENSKA: Så ett av de viktigaste verktygen som en fotograf behöver är tid, ibland mycket tid. Extra mat behövdes också i mitt fall, som jag lyckligtvis hade med mig.

SUOMEKSI: Yksi tärkeimmistä työkaluista, joita valokuvaaja tarvitsee, on aika, joskus hyvinkin paljon aikaa. Ja ylimääräistä ruokaa minun tapauksessani, jota onneksi sattui olemaan mukana.

Orrengrund_Fyr

The most important activity on the island in these days are the pilot services. The pilot vessels were in use 24 hours a day, seven days a week.

SVENSKA: En av de viktigaste aktiviteterna på ön är lots-tjänsterna. Lotsbåtarna är i bruk dygnet runt, sju dagar i veckan.

SUOMEKSI: Saaren luotsipalvelut ovat hyvin tärkeitä Suomenlahden laivaliikenteelle. Luotsiveneet ovat käytössä 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa.

Orrengrund_lighthouse

Drone photography near me

The_Watch_Tower
The City of Kotka, Finland

During the year 2019, I will expand my photographic activities by also photographing with a drone. Did you know that the drone can be used for portrait or interior photography? The best way to succeed with this is to follow all the rules that are in force where you are flying. In Finland, the pilot can download all the information he or she may need from droneinfo.fi. More pictures taken with my Mavic 2 Pro can be found at my 500px portfolio.

Mavic2_FlyMore
DJI Mavic 2 Pro

SVENSKA: Under året 2019 utvidgar jag min fotografiska verksamhet genom att också fotografera med en drönare. Visste du att det går att använda en drönare framgångsrikt för porträtt- eller interiörfotografering? Det bästa sättet att lyckas med detta är att följa alla de regler som är ikraft där du är verksam. I Finland kan piloten ladda ner all den information han eller hon kan behöva från droneinfo.fi. Fler bilder som är tagna med min Mavic 2:a hittar du på 500px.

Mavic2pro

SUOMEKSI: Vuoden 2019 aikana laajennan toimintaani käyttämällä myös droonia valokuvien ottamiseen. Tiesitkö, että droonilla on mahdollista ottaa muotokuvia tai tallentaa kuvia talojen sisustuksista? Paras tapa menestyä tässä on noudattaa kaikkia sääntöjä, jotka ovat voimassa maassa missä asutaan. Suomessa kaikki tarvittavat tiedot on saatavilla osoitteessa droneinfo.fi. Lisää minun ottamia kuvia Mavic 2 Pro:lla löytyy tästä: 500px.

Reitsaari
Reitsaari Island, Kotka Finland
screen_mavic2pro
Droneinfo App, Android/iOS

iCloud

What can you do if you have a great interest to photograph sports but can not afford to buy a new camera or long lenses? One good method is to consult with a sports club for volunteer work. Then it is possible to get closer to the object you want to photograph, and you can also find new friends  🙂  You will be rewarded with great photos!

CloudFormation_1

SVENSKA: Vad kan du göra om du har ett stort intresse för att fotografera sport men inte har råd att köpa en ny kamera eller långa linser? En bra metod är att konsultera med en idrottsförening för volontärarbete. Då är det möjligt att komma både närmare objektet som du vill fotografera och du kan även hitta nya vänner  🙂  Din belöning blir kanonhäftiga fotografier!

CloudFormation_2

SUOMEKSI: Mitä voit tehdä, jos sinulla on valtava innostus valokuvata urheilua, mutta ei ole varaa ostaa uutta kameraa tai pitkiä linssejä? Hyvä tapa on liittyä johonkin urheiluseuraan ja ilmoittautua omatoimisesti talkoisiin. Sitä mukaan mitä luottamus kasvaa sinua kohtaan sitä lähemmäksi pääset kuvaamaan, voit jopa löytää uusia ystäviä  🙂  Palkintosi on suuri määrä valokuvia, juuri sellaisia kun haluat!

CloudFormation_3

CloudFormation_4
iPhone 5 shot

CloudFormation_5

CloudFormation_6
iPhone 5 shot